Bezpečnostní Architekt

IT Development & Consultancy

Full-time

Praha

Přichází příležitost zapojit se do klíčových projektů digitalizace státní správy. V Digitální a informační agentuře (DIA) budujeme týmy, připravené na velké výzvy. V prostředí, kde smysl nejsou jen obecné řeči. Kde vznikají spojení, která opravdu pomáhají. Státu, lidem, nám všem. Teď je jedinečná možnost být u toho. Je čas vyměnit nespokojenost za monitorem za tvořivost při upgradu veřejné správy. Nejde nám o procenta ziskovosti ani rychloobrátkové aplikace, ale o opravdu stěžejní projekty v IT architektuře státu.

Hledáme Bezpečnostního Architekta, který bude za ochranu našich systémů dýchat. Navrhovat, vytvářet, testovat a implementovat bezpečnostní opatření, která budou sloužit všem občanům. Pomozte nám zabezpečit upgrade státu. Buďte u toho.

 

Jaké budou vaše klíčové odpovědnosti:

Jako Bezpečnostní Architekt budete hrát klíčovou roli v následujících oblastech aktivit odboru:

Návrh bezpečnostní architektury:

 • Navrhovat a implementovat bezpečnostní architekturu informačních systémů v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky na kybernetickou bezpečnost.
 • Zajišťovat, aby bezpečnostní architektura byla integrována do celkové architektury projektu.

Hodnocení rizik a bezpečnostních hrozeb:

 • Provádět hodnocení rizik v prostředí informačních systémů a identifikovat bezpečnostní hrozby.
 • Navrhovat a implementovat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik a hrozeb.

Konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti:

 • Poskytovat odborné konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti pro další orgány veřejné moci.
 • Školit a informovat týmy o bezpečnostních postupech a nejlepších praktikách.

Incidentní reakce a analýza:

 • Vypracovávat plány pro incidentní reakce a koordinovat opatření v případě kybernetických incidentů.
 • Provádět analýzu incidentů a navrhovat preventivní opatření pro budoucnost.

Audity bezpečnosti:

 • Provádět pravidelné audity bezpečnosti informačních systémů a vyhodnocovat jejich dodržování bezpečnostních standardů.
 • Zajišťovat, aby systémy byly v souladu s příslušnými regulacemi a normami.

 

Jaké zkušenosti byste měli mít:

 • Zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní architektury optimálně 5 let.
 • Odborné znalosti v oblasti hodnocení rizik, analýzy bezpečnostních incidentů a implementace bezpečnostních opatření.
 • Certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti (např. CISSP, CISM, CEH) jsou výhodou.
 • Schopnost komunikovat s technickými i ne-technickými stakeholdery.
 • Znalost právního a regulačního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Co dostanete na oplátku:

 • Restart smysluplnosti kariéry. Hrdost. Být u digitální transformace veřejné správy.
 • Upgrade schopností a znalostí.
 • Tvůrčí prostředí a podporu týmu DIA.

Sind Sie interessiert? Oder Sie sehen nicht das Passende für sich?

Schreiben Sie uns und lassen Sie uns sehen, ob es eine Stelle gibt, die zu Ihren Fähigkeiten und Talenten passt!

Any questions? Get in touch with Milan!

Milan Vyleťal

Capability & Innovation Manager